____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Linjeforeningen for masterstudentene i psykologi ved NTNU.

Linjeforeningens pStimulus mål er å legge til rette for et godt faglig og sosialt miljø for deg som student!

pStimulus arrangerer både faglige og sosiale events for masterstudentene i psykologi,

i tillegg til å være en informasjonskanal hvor du kan få tips om relevante konferanser, 

seminarer, bedriftspresentasjoner og andre spennende saker som dukker opp.


pStimulus samarbeider også med linjeforeningene fra resten av Psykologisk Institutt, slik som PSI og Psykolosjen,

for å skape de beste fagdagene og bedriftsarrangementene for deg. Kanskje får du noen idèer til hva du vil skrive

om på masteren din? Kanskje knytter du kontakter du kan ha nytte av senere?


Hvis du vil kontakte linjeforeningen anbefaler vi å sende en mail til 

[email protected]


eller kontakte oss via vår facebookside:


https://www.facebook.com/LinjeforeningForMasterIPsykologi